Conservació del Patrimoni

  1. Neteja de la Font del Ferreret (1998)
  2. Neteja de la Font de Can Quim Daviu (2001)
  3. Neteja del Camí Estret (2001)
  4. Pintar el local de les Escoles (2005)
  5. Normes pel bon funcionament de l’edifici de le antigues escoles, cedit a CAC el 1998 (2006)