Projectes Culturals


          1. Arxiu fotogràfic de l’associació (1998-2010)
-Increment de l’arxiu, actualment hi ha 330 fotografies històriques i amb interès patrimonial i cultural (1890-2006)
-Creació d’un inventari de fotografies (2007)
-Digitalització del fons fotogràfic (2009)
-Conveni amb l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà per difondre les imatges de l’arxiu de CAC (2008).

2. Cessió de fotografies de l'Arxiu per l’elaboració del llibre-monografia
local de Cantallops, de la Revista de Girona (Diputació de Girona), fet
per Antoni Cobos, Lluís Serrano i Miquel Serrano, publicat el 2007. Per més informació: http://www.bohigas.com/Noticies/Novedito/N120108.htm

3. Projecte de la Biblioteca pública a les antigues Escoles (2000-2006):

-Demandes d’ajut econòmic a l’Ajuntament de Cantallops per la compra de prestatges
-Subvencions de llibres concedides per la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat

4. Creació, gravació del CD Toldrà (DE CALAIX) de cançons populars recollides a Cantallops als anys 20 del segle XX, a càrrec d’Albert Campsolinas (2008).
-Presentació del treball “Cantallops. Cançons de tradició oral” (2010)