Publicacions difoses als socis

         1.  Serrano, L. (1999). “Aspectes i particularitats entre Cantallops i
Requesens”. Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, núm. 32,
Figueres, p. 243 – 262.


         2. Reculls d’Història de Cantallops
Coneguem Cantallops 1, 2004
Coneguem Cantallops 2, 2005
Miscel·lània Variada, 2005
Memòria i oblit de la Guerra Civil i del Franquisme (2005)

         3. DVD de la Processó de Requesens (Montse Burset i Jordi Calvet, 2005)

4. DVD de l’exposició “Memòria del Foc” (Montse Burset i Jordi Calvet, 2006-2007)